fot. PAP/Radek Pietruszka

Od 1 stycznia 2018 r. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

Od dziś Polska oficjalnie będzie niestałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. „Wniesiemy tam nasze wartości i doświadczenia” – zapowiedział w orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda.

Więcej szczegółów na temat aktywności naszego kraju na forum Rady mamy poznać 11 stycznia. Wtedy, jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym ma przedstawić program dotyczący polityki zagranicznej. Wiadomo, że prezydent planuje trzykrotnie wystąpić na forum ONZ.

W orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na historyczne znaczenie niestałego członkostwa dla Polski.

– Kształtujmy swoją przyszłość z nadzieją i ufnością w nasze możliwości, tak jak ci, którzy odważną walką i wytrwałą pracą odzyskali niepodległe państwo polskie. Do rangi symbolu urasta fakt, że W stulecie tamtego wielkiego sukcesu Polska dołącza do grona rozstrzygającego najważniejsze problemy polityki międzynarodowej i stojącego na straży pokoju. Od 1 stycznia Rzeczpospolita będzie jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wniesiemy tam nasze wartości, nasze wielowiekowe doświadczenia w dążeniu do wolności, pokoju i współpracy miedzy narodami – akcentował Andrzej Duda.

Eksperci podkreślają, że dwuletnie członkostwo w RB ONZ m.in. wzmocni prestiż naszego kraju na arenie międzynarodowej i ułatwi realizację celów politycznych.

Według politologa dr Lecha Jańczuka, w Radzie Bezpieczeństwa powinniśmy skupić się na bezpieczeństwie wewnętrznym Polski. W tym kontekście wymienił on m.in. konflikt zbrojony na Ukrainie.

– Przed Polską w Radzie Bezpieczeństwa przez te najbliższe dwa lata będzie stało także zadanie, żeby starać się, aby pozostałe państwa natowskie, zwłaszcza z Europy Zachodniej, przeznaczały więcej środków na bezpieczeństwo, czyli przynajmniej 2 proc. PKB, tak, jak mówił Donald Trump podczas swojej wizyty w Warszawie, ale też żeby zwrócić większą uwagę Rady Bezpieczeństwa na te zagrożenia, które mogą płynąć ze Wschodu. Przypomnijmy, że Polska graniczy z Ukrainą, która w tej chwili jest w stanie konfliktu zbrojnego. Nie wiadomo też, jak będą się toczyły losy na Białorusi, więc jest kilka potencjalnych zagrożeń. Zresztą Rosja na Morzu Bałtyckim też pręży muskuły – podkreślił dr Lech Jańczuk.

RB ONZ liczy łącznie 15 członków. Jej główny filar stanowi pięć stałych państw: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania.

Ich działalność dopełnia 10 niestałych członków. Powoływani są na 2 lata. Głównym celem RB ONZ jest dbałość o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

RIRM

drukuj