PO zaprezentuje dziś propozycje zmian w polskiej polityce zagranicznej

Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić swoją wizję „Bezpiecznej Polski”. To pakiet propozycji zmian w polityce zagranicznej, szczególnie w odniesieniu od naszych wschodnich sąsiadów.

Konferencja PO ma składać się z dwóch części. W pierwszej z nich przewidziano wystąpienia polityków, m.in. szefa partii Borysa Budki, w drugiej – ekspertów.

W ocenie PO, pozycja międzynarodowa Polski jest obecnie słaba, a rząd nie ma polityki wschodniej. Z tymi zarzutami nie zgadza się dr Paweł Machalski, politolog.

Ekspert zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie Polska podjęła różne inicjatywy, które mają zacieśnić współpracę z państwami z regionu. Jedną z nich – jak wskazał – jest Trójkąt Lubelski.

– Trójkąt Lubelski to pewne novum, na które PO w ciągu ośmioletnich rządów nie wpadła. Chodzi tu o inicjatywę Polski, Litwy i Ukrainy, powołaną w Lublinie 28 lipca 2020 roku, której celem jest rozwój współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej, a także pomoc Ukrainie w odzyskaniu integralności terytorialnej i integracji z Unią Europejską i NATO – ocenił dr Paweł Machalski.   

Jeszcze inną inicjatywą jest tzw. Bukaresztańska Dziewiątka, zrzeszająca państwa wschodniej flanki NATO.

Jej celem jest wsparcie integracji naszych wschodnich sąsiadów z Sojuszem Północnoatlantyckim.

RIRM

drukuj