Wielkość świętego Michała Archanioła

Praca zbiorowa

Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych polecane przez św. Ojca Pio!

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, św. Ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do tego, by wydać zapomniane dzieło, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego Czytelnika. Dzieło to pobłogosławił i polecał sam św. Ojciec Pio. Niech ta książka zrodzi w naszych sercach miłość do św. Michała Archanioła. Każdy dzień nabożeństwa zawiera rozważanie o św. Michale, historię objawień, modlitwę na dany dzień oraz ćwiczenie duchowe.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj