Uległość czy niepodległość

Andrzej Nowak

Cieszący się ogromną popularnością i szacunkiem pisarz, wybitny patriota i uczony, pisze o sensie walki Polaków o niepodległość – zarówno dawniej, jak i teraz. Wyjaśnia znaczenie powstań, zasadność wojny z bolszewikami, września 1939 i zrywu solidarnościowego z końca XX stulecia.

Rozprawia się też z rosnącym zakłamaniem III RP. Jasno wskazuje, że Polsce i Polakom uległość nigdy pożytku nie przyniosła i przynieść nie może. Ukazuje również wewnętrzne i funkcjonujące za granicą ośrodki antypolskie, a także metody ich działania (jedną z nich jest manipulowanie historią). To porywająca lektura z kolorowymi zdjęciami.

Informacja Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj