Chodź i zobacz. Współczesne przypowieści

Książka zawiera współczesne — niezwykle wzruszające i nieraz bardzo zabawne — przypowieści. Mogą one zachęcić czytelnika do głębszego zastanowienia się nad takimi tematami, jak: przyjaźń, zaufanie, wiara, ofiarność, przebaczenie.

Mogą też spowodować — szczególnie u ludzi młodych — duchowe przebudzenie i wzbudzić w nich pragnienie przemiany życia.Książka ta może okazać się bardzo pomocna także dla katechetów oraz dla kapłanów głoszących kazania czy homilie, gdyż zawiera wskazówki, jak przekazywać prawdy wiary ludziom młodym.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj