Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej + płyta CD

Książka poświęcona jest sztuce pięknego i przekonującego mówienia. Spełnia zasadniczo dwa cele: stanowi wykład zagadnień retoryki oraz jest podręcznikiem, który, w dobie upadku kultury słowa mówionego i pisanego, powinien znaleźć się w każdym polskim domu i w każdej polskiej szkole. Część pierwsza zawiera elementy retoryki klasycznej, natomiast druga poświęcona jest sztuce żywego słowa.

Świadek Boga i świadek człowieka

Ostatnia książka św. Jana Pawła II, osobista i poniekąd testamentalna, nosiła tytuł Pamięć i tożsamość. Jest w tym tytule zawarta głęboka mądrość. Ale także przestroga. Zapomnienie grozi utratą tożsamości i ostatecznie unicestwieniem.

Modlitwy za wnuki

Modlitewnik zawiera aż 120 modlitw wstawienniczych w intencjach wnucząt, od ważnych spraw dzieciństwa, poprzez problemy dorastania aż po czas podejmowania życiowych decyzji i wchodzenia w dorosłe życie. Zamieszczono w nim m.in. tradycyjne modlitwy za wstawiennictwem świętych Anny i Joachima oraz wielu patronów dzieci i młodzieży. Ważną część modlitewnika stanowią: błogosławieństwa (w dniu 18-tych urodzin, na dzień imienin, na pierwszy dzień szkoły, przed wyjazdem wnuka za granicę, itp.); a także praktyki pobożne związane z sakramentaliami, takimi jak: Różaniec (Nowenna Pompejańska), Szkaplerz, Cudowny Medalik, Krzyż św. Benedykta czy Godzina Łaski.

Kto szuka prawdy szuka Boga

Wybór homilii Arba Marka Jędraszewskiego stanowi życiowe przesłanie autora – poszukiwanie autentycznej prawdy, która ma swoje źródło w Bogu. W swoich tekstach łączy doskonałą znajomość przesłania Ewangelii, nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka ze znajomością współczesnej filozofii i kultury oraz podkreśla rozumność chrześcijańskiej wiary. Prezentuje postawę otwartą na dialog i troskę o najbardziej istotne wartości, których nie można się wyrzec w imię nietrwałych kompromisów. Zachęca również do podjęcia odpowiedzialności za zbawienie swoje i innych.

Miesięcznik „W naszej Rodzinie” nr 02/2017 z książką – „Pan Jezus i chorzy”

W najnowszym miesięczniku polecamy m.in.: Zachód wobec zagrożenia islamskiego – prof. dr hab. Mieczysław Ryba, Maryja upomina się o Prawdę – Ewa Polak-Pałkiewicz, Branie czasu – Jan Maria Jackowski, Wojna o słowa – ks. Paweł Siedlanowski, Ciamajdan zamiast nocnej zmiany – Edyta Żyła, Ora et labora? (Módl się i pracuj) – Hanna Wujkowska, Nie tylko broń – Polska Grupa Zbrojeniowa…

Róże św. Rity. Audiobook

Święta Rita to znana orędowniczka w sprawach beznadziejnych, która nie zostawia nikogo bez pomocy. Prosimy o jej wstawiennictwo w wielu modlitwach, a także w szczególnym nabożeństwie, w którym rozważamy jej święte życie. Piętnaście czwartków przypomina piętnaście lat, w czasie których św. Rita nosiła na swym czole stygmat ciernia z korony Jezusa.

Święty Jan Paweł II

Album o św. Janie Pawle II! Niniejszy album jest cenną publikacją dokumentującą całe życie Jana Pawła II. W końcowych rozdziałach zostały opisane procesy beatyfikacji i kanonizacji, a ponadto dziedzictwo życia i nauczania Papieża Polaka. Książkę wzbogacają liczne ciekawe zdjęcia.