Wpisy

Rząd przyjął program dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 roku

Rząd przyjął program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 roku. Zakłada on naprawę sytuacji górnictwa węgla kamiennego przy aktywnym współudziale państwa. Pomóc ma w tym m.in. specjalna grupa kontrolna oraz wsparcie finansowe dla nowych inwestycji. Po 2020 roku sektor węgla kamiennego funkcjonować ma w układzie trzech Grup Producentów Węgla Energetycznego: górnośląskiej, małopolskiej i wschodniej.    

Rząd m.in. o górnictwie węgla kamiennego

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. Przygotowany w resorcie energii dokument zawiera m.in. prognozy krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz wyznacza kierunki działania górnictwa i strategiczne dla tej branży projekty.