Wpisy

Ks. prof. dr hab. P. Tomasik: Lekcje religii w szkole na mocy konstytucji

Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele religii są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły – podkreśla w oświadczeniu ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

[NASZ TEMAT] Dr hab. Imelda Chłodna-Błach: Wysoka samoocena i wiara we własne siły – tego powinna uczyć szkoła

W wielu środowiskach „zagrzmiało”, kiedy minister Anna Zalewska i resort edukacji narodowej wprowadzali reformę edukacji. Nauczyciele, „Solidarność” czy też totalna opozycja protestowali przeciwko nowym zmianom. Jednak czy debata nie powinna być prowadzona na innej płaszczyźnie, czyli na płaszczyźnie systemu nauczania dzieci? Jak uczyć dzieci, aby one w przyszłości w pełni wykorzystały swój potencjał? Jaką rolę w nauczaniu dzieci pełnią rodzice? Jaki jest główny cel nauki? O tym wszystkim w rozmowie z portalem Radiomaryja.pl mówiła dr hab. Imelda Chłodna-Błach, wykładowca KUL oraz WSKSiM, pracownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Marginalny charakter akcji „tęczowy piątek”; wiele szkół wycofało się po interwencji MEN

Część szkół po interwencji resortu edukacji wycofuje się z akcji „tęczowy piątek”. W czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że jeżeli jakiś dyrektor szkoły podjął decyzję o zorganizowaniu tzw. „tęczowego piątku” z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe. Prawo bardzo jasno mówi, że na tego typu akcje potrzebna jest zgoda rodziców.

Szkoły wycofują się z „tęczowego piątku”

Część szkół po interwencji resortu edukacji wycofuje się z akcji „tęczowy piątek”. W czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że jeżeli jakiś dyrektor szkoły podjął decyzję o zorganizowaniu „tęczowego piątku” z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe. Prawo bardzo jasno mówi, że na tego typu akcje potrzebna jest zgoda rodziców.