Wpisy

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji spotka się dziś na niejawnym posiedzeniu

Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji zbierze się dziś na niejawnym posiedzeniu. Podczas niego ma wydać decyzję dotyczącą m.in. nieruchomości położonej przy ulicy Koszykowej 49A. Możliwe są też decyzje w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów mieszkających przy ulicach: Noakowskiego 16 i Poznańskiej 14.