Wpisy

Lubuskie: umiarkowany wzrost liczebności rybołowa

Prowadzony w woj. lubuskim monitoring rybołowa wykazał, że nastąpił umiarkowany wzrost liczebności tych ptaków. Ich obecność stwierdzono na 10 stanowiskach; na ośmiu pary zajęły gniazda, na dwóch były pojedyncze osobniki. Do lęgów przystąpiły o dwie pary więcej niż przed rokiem – poinformował Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

[NASZ TEMAT] Nierzetelne przekazy medialne nt. problemów ekologicznych przyczyniają się do animalizacji człowieka na rzecz humanizacji zwierząt

Poprzez przedstawianie przez media nierzetelnych informacji na temat problemów ekologicznych, w bardzo szybkim czasie postępujemy w niezrozumiałym kierunku – kompletnego pomniejszenia roli człowieka w ekosystemie, czyli animalizacji na rzecz humanizacji zwierząt – podkreślił Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik i działacz ochrony przyrody, podczas audycji „Porady ekologa” w Radiu Maryja.