Wpisy

Trudne wyzwania przed ministrem zdrowia

Nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie się musiał zmierzyć ze starymi problemami. W pierwszej kolejności czekają go rozmowy z protestującymi lekarzami rezydentami, którzy zaproszenie do dialogu już wysłali. Najtrudniejsze jednak będzie pogodzenie oczekiwań płacowych i ciasnym – choć z roku na rok zwiększającym się – budżetem służby zdrowia.