Wpisy

Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę – zbiór dokumentów na zapisyterroru.pl i premiera filmu „Wagon”

Ponad 900 zeznań osób, które przeszły dramat sowieckich łagrów i zesłania można znaleźć na prowadzonej przez Instytut Pileckiego stronie www.zapisyterroru.pl. To jedynie część dokumentów gromadzonych przez Armię Andersa jeszcze w trakcie trwania wojny, a po niej na wiele lat przechowywanych w archiwach Instytutu Hoovera. Materiały spisane na podstawie odpowiedzi byłych więźniów do ankiet zbierało i przechowywało Biuro Dokumentów Armii Andersa.  W poniedziałek mija 79. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. To szczególny moment, aby przypomnieć o bezcennym źródle wiedzy o Rosji sowieckiej i losach żołnierzy i cywilów, którzy dzięki dołączeniu do Armii wyrwali się z sowieckiej gehenny.

MSZ: Polska nie poprze sankcji wobec Węgier

Polska będzie przeciwko ewentualnym sankcjom wobec Węgier. Nasz kraj – jak oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych – z niepokojem obserwuje decyzję Parlamentu Europejskiego popierającą wniosek o uruchomienie art 7. Traktu o Unii Europejskiej przeciw Węgrom. Jak podkreślono, „każde państwo członkowskie UE ma suwerenne prawo do dokonywania reform wewnętrznych, jakie uzna za właściwe”.