Wpisy

Ostatnie dni na złożenie PIT-WZ

18 kwietnia mija termin na złożenie PIT-WZ. Nowa forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest praktykowana po raz pierwszy. Polega ona na złożeniu wniosku on-line, na podstawie którego Urząd sam sporządzi zeznanie. Po pięciu dniach podatnik otrzymuje wypełniony druk. Z formy rozliczenia PIT-WZ skorzystać mogą podatnicy rozliczający się PIT-em 37.

Polska Izba Książki proponuje ulgi na zakup książek przy rozliczaniu PIT

Niewykluczone, że wkrótce przy rozliczaniu PIT będziemy mogli skorzystać z ulgi na zakup książek – poinformował dziennik „Rzeczpospolita”. Odliczenie dla podatników byłoby uzupełnieniem regulacji dotyczącej jednolitej ceny książki. Pomysłodawcą ulgi jest Polska Izba Książki. Projekt jest poddawany analizie przez resort kultury.