Wpisy

MRPiPS: Projekt noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej

Projekt noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Równocześnie zapewniono, że celem działań resortu jest wzmacnianie rodziny i jej ochrona.

Polityka społeczna polskiego rządu coraz lepiej oceniana w innych krajach Europy

Świadczenia wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie czy domy dziennego pobytu dla seniorów – to tylko niektóre z aspektów pomocy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polska polityka społeczna jest coraz lepiej oceniana w innych krajach europejskich. Jak mówiła minister Elżbieta Rafalska, nasza polityka społeczna musi być polityką solidaryzmu społecznego.

Nowa ustawa o rynku pracy

Większa elastyczność urzędów pracy ma prowadzić do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych – to nowe propozycje resortu rodziny. Nowelizacja ustawy o rynku pracy przewiduje rozwiązania dla osób biernych zawodowo, zwłaszcza młodych, ale też pracodawców i osób, które chcą wrócić do Polski z zagranicy.