Wpisy

Ks. abp S. Gądecki: Polityka powinna istnieć na uniwersytecie wyłącznie jako przedmiot badań

Polityka powinna istnieć na uniwersytecie wyłącznie jako przedmiot badań. Uniwersytet potrzebuje bezwzględnej apolityczności, braku wpływu ze strony woli partyjnej i przymusu światopoglądowego – mówił ks. abp Stanisław Gądecki w trakcie Mszy św., inaugurującej główne obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Przewodniczący Episkopatu podczas Wigilii Paschalnej: Ze zmartwychwstania wyrasta wspólnota Kościoła

Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem, z którego wyrasta i na którym wznosi się cały gmach chrześcijańskiej wiary. Jest wydarzeniem, dzięki któremu powstała wspólnota Kościoła ‒ mówił podczas Wigilii Paschalnej ks. abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił w katedrze poznańskiej sakramentu chrztu św. siedemnastu osobom dorosłym.

Ks. abp Gądecki: Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych

Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z jego miłości. Zanika entuzjazm czynienia dobra – mówił w trakcie homilii w Niedzielę Palmową ks. abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu: Walka z uzależnieniami wymaga wspólnej pracy

Kwestia promocja i ochrony zdrowia, walka z uzależnieniami, w tym z problemem alkoholowym, to jedna z wielu płaszczyzn, na której Kościół i państwo podejmują tak potrzebną, owocną i życzliwą współpracę. Dobro wspólne, dobro Polaków wymaga wspólnej  pracy i wspólnych wysiłków – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do uczestników konferencji nt. wdrażania narodowego programu trzeźwości. Spotkanie zostało zorganizowane 2 kwietnia w Sejmie RP przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.