Wpisy

Ks. abp Gądecki: Projekt „Zatrzymaj aborcję” powinien być natychmiast zrealizowany

Wyrażam nadzieję, że władze państwowe bez zbędnej zwłoki podejmą działania, mające na celu realizację zawartego w projekcie „Zatrzymaj aborcję” postulatu wyeliminowania z polskiego porządku prawnego możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, u którego podejrzewane jest występowanie choroby lub niepełnosprawności – mówił ks. abp Stanisław Gądecki w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu.

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla ks. bp. Wiesława Śmigla

Życzę Księdzu Biskupowi serca zatroskanego o człowieka, serca zatopionego w Bogu, serca mężnego i pełnego odwagi, aby jako nowy biskup diecezji toruńskiej wiernie wypełnić misję zleconą przez Ducha Świętego – napisał przewodniczący Episkopatu ks. abp Stanisław Gądecki w liście do nowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. 

List Przewodniczącego Episkopatu do uczestników konferencji „Pamięć i Nadzieja”

Ufam, że czas obrad przyczyni się do dalszego pogłębiania braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do organizatorów i uczestników Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja”. Spotkanie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu jest poświęcone postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Ks. abp Gądecki:  „Różaniec do granic” jako pospolite ruszenie Polski

W przypadające dziś Święto Matki Bożej Różańcowej w całej Polsce odbędzie się modlitewna akcja „Różaniec do Granic”. Na liczące ok. 3,5 tysiąca kilometrów granice naszego kraju udadzą się wierni, którzy w kościołach stacyjnych w 22 przygranicznych diecezjach oraz wielu innych miejscach ojczyzny będą modlić się o ratunek dla Polski i świata.