Wpisy

Dziedzictwo św. Jana Pawła II

Instytucje papieskie zwróciły się do władz z apelem o umacnianie dziedzictwa św. Jana Pawła II. Chcą utworzenia specjalnego programu, który służyłby temu celowi. Taka propozycja padła podczas V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II.