Wpisy

[WYKŁAD] Dr Kucharski: Polski heroizm w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej

Na kwestię ratowania życia Żydów przez Polaków w okresie II wojny światowej musimy spojrzeć przez szerszy pryzmat historyczny. Na to składały się m.in. relacje jeszcze z czasów II RP. Owszem, byli Żydzi, którzy się spolonizowali i uważali za Polaków, walczyli ramię w ramię ze swoimi polskimi bliźnimi, ale byli też tacy, którzy naśmiewali się z państwa polskiego, zwalczali polskość. Jednak mimo wszystko heroizm Polaków w ratowaniu Żydów był ogromny. O tym, jak wyglądały relacje polsko-żydowskie przed wybuchem II wojny światowej, jak Polacy starali się pomagać ludności żydowskiej w tym okresie, a także jak Żydzi stanęli przeciwko Polsce po II wojnie światowej – opowiedział w wykładzie dla Redakcji Informacyjnej Radia Maryja historyk dr Dariusz Kucharski.

[TYLKO U NAS] J. Ardanowski: Izrael uniemożliwia kontakt swoim dzieciom z polskimi rówieśnikami. Nie możemy się na to zgodzić

Wizyty młodych ludzi z Izraela są finansowane przez ich rodziny, a one nie życzą sobie kontaktów z Polakami. To jest coś niezrozumiałego. Nasza ręka jest wyciągnięta do zgody. Chcemy normalizacji stosunków, chcemy budowania relacji na prawdzie (…), ale nasza ręka nie może zawisnąć w powietrzu – podkreślił poseł PiS Jan Ardanowski, przewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, podczas rozmowy z red. Szymonem Kozupą z TV Trwam.