Wpisy

Przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich

Przebywanie z wami jest dla mnie wielką radością. Dziękuję czcigodnemu Bhaddanta Kumarabhivamsa, przewodniczącemu Państwowego Komitetu Maha Nayaka, za jego słowa powitania i za jego wysiłki w organizowaniu mojej dzisiejszej wizyty. Pozdrawiając was wszystkich, wyrażam szczególne uznanie dla obecności Jego Ekscelencji Thura Aung Ko, Ministra ds. Religijnych i Kultury.

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. na Błoniach Kyaikkasan Ground

Drodzy bracia i siostry,

Zanim przyjechałem do tego kraju, długo czekałem na tę chwilę. Wielu z was przybyło z daleka i z odległych terenów górskich, niektórzy nawet pieszo. Przybyłem jako pielgrzym, aby słuchać i uczyć się od was oraz aby przekazać wam słowa nadziei i pocieszenia.

Papież Franciszek zaapelował o szacunek dla każdej grupy etnicznej

O starania na rzecz przywrócenia pokoju, uzdrowienie ran przeszłości i poszanowanie praw każdej grupy etnicznej zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Dziś w stolicy Birmy, NayPyiTaw, doszło do spotkania Papieża z prezydentem Birmy oraz stojącą na czele kraju Aung San Suu Kyi – laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku.