Wpisy

Finlandia nie chce być członkiem NATO

Większość kandydatów na prezydenta Finlandii jest za pozostaniem kraju poza NATO. Za przystąpieniem do Sojuszu otwarcie opowiada się tylko jeden polityk z minimalnym poparciem. „Opcja NATO” od lat pozostaje ważnym elementem fińskiej polityki bezpieczeństwa. Według serii przeprowadzonych sondaży, przeciwne członkostwu kraju w sojuszu jest 60 proc. Finów.