Wpisy

Przewodniczący Episkopatu dziękuje sejmowej komisji za respektowanie praw człowieka i poparcie projektu „Zatrzymaj aborcję”

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3). Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo – napisał w komunikacie ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

List Prezydium Episkopatu do papieża Franciszka w piątą rocznicę wyboru

„Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii” – czytamy w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Tekst listu został odczytany podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej 13 marca.

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla ks. bp. Wiesława Śmigla

Życzę Księdzu Biskupowi serca zatroskanego o człowieka, serca zatopionego w Bogu, serca mężnego i pełnego odwagi, aby jako nowy biskup diecezji toruńskiej wiernie wypełnić misję zleconą przez Ducha Świętego – napisał przewodniczący Episkopatu ks. abp Stanisław Gądecki w liście do nowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. 

Księża biskupi o Radiu Maryja

Jak co roku na rocznicy Rodziny Radia Maryja nie mogło zbraknąć księży biskupów. Ich obecność potwierdza, jaką wartością dla Kościoła katolickiego w Polsce jest toruńska rozgłośnia i dzieła przy niej wyrosłe.

Prezydium Episkopatu: zamiast aborcji – adopcja dzieci; każdy ma prawo do życia

Jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja – piszą biskupi w apelu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

KEP zakończyła obrady w Lublinie

W Lublinie zakończyły się dwudniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów znalazły się: formacja młodzieży, działalność Caritas Polska, kwestia migrantów i uchodźców, w tym emigrantów z Ukrainy oraz rola kultury w ewangelizacji.