fot. flickr.com

Atak na Kościół katolicki trwa

W imieniu Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych zwracamy się do opinii publicznej świata, reprezentowanej także przez najwyższe autorytety naukowe i polityczne, z apelem o rozpoczęcie i uczestniczenie w merytorycznym dialogu na temat autentycznego wizerunku, znaczenia i misji Kościoła katolickiego w Polsce.

Kościół katolicki jest instytucją szczególną, jest Ciałem Mistycznym Chrystusa, w którym Bóg udzielił bezwarunkowego pełnomocnictwa (tzw. szaliah) swoim Apostołom. Misją podstawową Kościoła jest bycie znakiem zbawienia i pierwszym sakramentem łączącym człowieka z Bogiem.

Zarazem Kościół jest instytucją społeczną i kulturową, osadzoną w konkretnej przestrzeni historycznej i kulturowej. W polskich dziejach, w budowaniu polskiej tożsamości Kościół odegrał zasadniczą rolę. O sile tego związku polskości z chrześcijaństwem świadczy dobitna prawda przypominana w okresie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski: „nie ma Polski przedchrześcijańskiej”.

Z tym większym niepokojem obserwujemy nasilające się w ostatnim czasie ataki medialne i polityczne na Kościół katolicki. Stanowią one uderzenia w ogólny wizerunek Kościoła, w Jego nie tylko symbole, ale żywe Osoby, a także stanowią próby zatarcia granicy między patologią a normą, grzechem a świętością.

Ponieważ stawiane tezy odwołują się przede wszystkim bądź wyłącznie do emocji, opiniotwórcze tezy stawiane są przez ludzi nieznających Kościoła i niebędących w Kościele, proponujemy debatę, mającą na celu poważne i godne zarówno tematu, jak i osób w debacie uczestniczących podjęcie dyskusji.

Dobro Kościoła, które jest deklarowane w wielu wystąpieniach, w ten sposób może zyskać swoje potwierdzenie.

Osoby zainteresowane dialogiem, po przeczytaniu załączonego tekstu, prosimy o kontakt na adres: instytutnhp@gmail.com.

Członkowie Instytutu: Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (teologia moralna)
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (filozofia)
Prof. dr hab. Jan Szyszko (ekologia)
Warszawa, 15 maja 2019 r.

drukuj