Fundacja Batorego przekazała ok. 50 mln złotych na projekty promujące LGBT i ideologię gender

Andrzej Jaworski, przewodniczący Instytutu im. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”