Rozmowy niedokończone: System ochrony zdrowia

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Rozmowy niedokończone: Bezpieczna jesień cz.II

Rozmowy niedokończone: Bezpieczna jesień

podinsp. Monika Chlebicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy; podinsp. Wioletta Dąbrowska, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; komisarz Krzysztof Dankowski, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Śródmieście; starszy kapitan Artur Kiestrzyn, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu