Rozmowy niedokończone: Stulecie odzyskania Niepodległości

prof. dr hab. Wojciech Polak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, red. Nacz. pisma naukowego \\\”Fides, ratio et patria – studia toruńskie“; dr. Jan Wiśniewski Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu; dr Sylwia Galij – Skarbińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rozmowy niedokończone: Apostolstwo trzeźwości w charyzmacie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza i sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego