Rozmowy niedokończone: Wychowanie do wyrzeczeń i poświęcenia

ks. Łukasz Adamusiak SChP, Magister Nowicjatu Zakonu Pijarów (Rzeszów); o. Mariusz Chyrowski CSsR, Magister Międzyprowincjalnego Nowicjatu Redemptorystów (Lubaszowa – Podoliniec); o. Samuel Karwacki OSPPE, Magister Nowicjatu Paulinów (Leśniów); ks. Wiesław Guła SAC, Magister Nowicjatu Księży Pallotynów (Ząbkowice Śląskie)