Rozmowy niedokończone: Afera SKOK Wołomin – upadłość Kasy czy upadek Państwa? cz. I

Marcin Karliński, Stowarzyszenie Spółdzielczości Finansowej im. św. Michała, walczącego o ujawnienie winnych upadłości; Andrzej Góżdż, Stowarzyszenie Spółdzielczości Finansowej im. św. Michała; dr Artur Bartoszewicz, ekspert ekonomiczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; dr Krzysztof Traczyk, ekspert d.s. przestępczości gospodarczej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Beata Adamczyk, dziennikarz, poszkodowana w aferze

Rozmowy niedokończone: Prawda a geopolityka historyczna o Polsce i o Polakach cz.I

prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegoł pracownik Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL