Rozmowy niedokończone: Imponderabilia w kształtowaniu Niepodległości cz.I

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, dr hab. Mieczysław Ryba