Rozmowy niedokończone: Sytuacja Kościoła w Kurdystanie cz.I

Ks. Bp Rabban al-Qas – Chaldejski Biskup diecezji Zacho i Amadija w Irackim Kurdystanie, Ks. Dariusz Smoleński – proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Concordia sulla Secchia, diecezja Carpi (Włochy), Ks. dr Paweł Tarasiewicz –
wykładowca filozofii w WSD Diecezji Ełckiej