Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Na koniec tej uroczystości serdecznie witam was wszystkich, którzy przybyliście z różnych krajów, aby oddać cześć nowym świętym. Moją szczególną myśl kieruję do oficjalnych Delegacji z Brazylii, Francji, Włoch, Meksyku, Malty i Hiszpanii. Niech przykład i wstawiennictwo tych wspaniałych świadków Ewangelii towarzyszą nam w naszej drodze i pomagają zawsze umacniać braterskie i solidarne relacje dla dobra Kościoła i społeczeństwa. Przyjmując pragnienie niektórych Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej, jak również głosy różnych pasterzy i wiernych z innych części świata, postanowiłem zwołać zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Panamy i Amazonii, które odbędzie się w Rzymie w miesiącu październiku 2019.

Głównym celem tego zgromadzenia jest znalezienie nowych sposobów ewangelizacji tej części Ludu Bożego, zwłaszcza ludów tubylczych, często zapomnianych i pozbawionych perspektyw pokojowej przyszłości, także z powodu kryzysu dotykającego puszczy Amazońskiej, płuc tak bardzo ważnych dla naszej planety. Niech nowi Święci wstawiają się za to wydarzenie kościelne, aby poprzez szacunek dla piękna stworzenia, wszyscy ludzie na ziemi uwielbiali Boga, Pana wszechświata i oświeceni przez Niego przemierzali ścieżki sprawiedliwości i pokoju. Pamiętam także, że pojutrze będzie obchodzony Dzień walki z nędzą. Nędza nie jest fatalną koniecznością, ma przyczyny którą muszą zostać poznane i usunięte, aby szanować godność tak wielu braci i sióstr, za przykładem świętych.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj