Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Hiszpanii

Inmaculada, czyli Matka Boża Niepokalanie Poczęta jest patronką Hiszpanii. W wielu katedrach i parafiach odbyły się tradycyjne nocne czuwania maryjne.

Kult Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej jest bardzo mocno zakorzeniony w pobożności hiszpańskiej. Jeszcze przed inwazją arabską król wizygocki Ervigio (680) – ten sam, który zwołał XII Synod w Toledo – ustanowił święto “Dziewiczego poczęcia Maryi”. Podczas rekonkwisty na królewskich sztandarach widoczna była Niepokalana. Królowie katoliccy – Izabela i Ferdynand – wysłali aż dziewięć poselstw do Rzymu z prośbą, aby papież uznał “Niepokalane poczęcie Maryi” za dogmat wiary katolickiej. W 1466 r. mieszkańcy Villalpando i 13 pobliskich miejscowości przyjęli słynne “ślubowanie Niepokalanego Poczęcia”: zobowiązali się do szerzenia i obrony tej prawdy maryjnej, które systematycznie odnawiali poprzez stulecia.

Święto Niepokalanej zostało ustanowione królewskim dekretem w 1644 r. i obowiązywało w całym Królestwie Hiszpanii, także w Ameryce Łacińskiej. W 1708 r. papież Klemens XI wprowadził to święto w całym Kościele. Z kolei papież Klemens XIII ogłosił Niepokalaną patronką Hiszpanii w bulli Quantum Ornamenti (25.12.1760).

W całej Hiszpanii odbyły się tradycyjne czuwanie maryjne. Z kolei w Ameryce Łacińskiej miała miejsce tzw. “noc świec”. W Kolumbii na ulicach, balkonach i w oknach zapalane są świece: symbol Maryi i zapowiedź bliskich już świąt Bożego Narodzenia. Jest to również okazja, aby spotkać się z najbliższymi.

 

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj