Sympozjum naukowe o rodzinie

W Katedrze Płockiej odbędzie się V Sympozjum Naukowe na temat: „Miejsce i rola rodziny przełomu wieków – o rodzinie w Roku Wiary”.

Sympozjum rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Piotr Libera.  W programie V sympozjum naukowego przewidziane są trzy referaty, które wygłoszą: ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – KUL, p. Małgorzata Nawrocka – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ks. dr Marek Jarosz- rektor WSD w Płocku.

Ponadto o godz. 19.00 uczestnicy sympozjum wezmą udział w  koncercie pieśni religijnej i refleksyjnej w wykonaniu p. Haliny Frąckowiak.

Organizatorem sympozjum jest Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Program sympozjum

09.00 –  9.45  Zapisy uczestników – recepcja, Opactwo Pobenedyktyńskie

10.00 -11.00  Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem

                      J.E. Ks. Bpa Piotra Libery – Katedra Płocka

11.15 -13.40  wystąpienia i referaty: – Opactwo Pobenedyktyńskie

•    Powitanie gości i słowo wprowadzające – Danuta Janicka

                      – prezes AKDP

•    Referat 1 „Filozoficzno-religijne aspekty wiary katolickiej jako

                      fundamentu małżeństwa i rodziny”

                      – Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – KUL

•    Występ muzyczny w wykonaniu zespołu: „Moja Rodzina”

•    Referat 2 „Harry, Wampiry i Moc-duchowa wojna o młode

                      pokolenie”- p. Małgorzata Nawrocka

                      – autorka książek dla dzieci i młodzieży

•    Referat 3 „Funkcje rodziny w zakresie kształtowania postaw

                      religijnych – perspektywa psychologiczna”

                      – Ks. dr Marek Jarosz – Rektor WSD w Płocku

13.40 -14.20  Poczęstunek

14.20 -15.00  Czas świadectw

      p. Jerzy Zelnik – aktor filmowy i teatralny

      pp. Aldona i Artur Wiśniewscy z dziećmi

15.00 -16.00  Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości nt.: 

                     „Miejsce i rola rodziny przełomu wieków

                     – o rodzinie w Roku Wiary”

16.00 – 16.20 Podsumowanie konkursu – „Miejsce i rola rodziny przełomu

                       wieków”, wręczenie nagród

16.20 -16.30  Słowo kończące sympozjum – Ks. mgr Piotr Marzec

                      – Asystent  Kościelny AKDP

19.00              Koncert pieśni religijnej i refleksyjnej w wykonaniu

                          p. Haliny Frąckowiak – Katedra Płocka

 

RIRM/ AKDP

drukuj