Sł. Boża M. Celeste Crostarosa – beatyfikacja w 2016 r.

Ojciec Święty Franciszek przyjął 14 grudnia 2015 r. na audiencji kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i upoważnił go do ogłoszenia m.in. dekretu dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożej Marii Celeste Crostarosy (z domu Julii), mniszki założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela (czyli Sióstr Redemptorystek), urodzonej w Neapolu 31 października 1696 roku, a zmarłej w Foggia (Włochy) 14 września 1755 roku.

Obecnie trzeba jeszcze tylko zaczekać na datę beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej. Wiadomo, że odbędzie się to w przyszłym roku w katedrze w Foggia.

Siostry Redemptorystki, założone w 1731 r., prowadzą życie kontemplacyjne w ok. 50 klasztorach na całym świecie, w Polsce w jednym klasztorze w Bielsku-Białej. Przez swoją modlitwę, życie ukryte i pracę mają stać się żywą pamiątką Odkupienia w świecie.

Siostra Maria Celeste Crostarosa jest nie tylko Założycielką Zakonu Sióstr Redemptorystek, ale odegrała także wielką rolę w powstaniu w 1732 r. Zgromadzenia Redemptorystów, rozeznając wspólnie ze św. Alfonsem Marią Liguorim natchnienie Ducha Świętego, by założyć nowe zgromadzenie misyjne, które pójdzie z Dobrą Nowiną do ubogich i najbardziej opuszczonych.

W dekrecie o heroiczności jej cnót s.Maria Celeste Crostarosa została określona jako „silna kobieta” na miarę niewiast biblijnych i mistyczka o wielkim znaczeniu. Ufne oddanie się Chrystusowi i wewnętrzne zjednoczenie z Nim charakteryzują całe jej życie i duchowość. Zjednoczona z Chrystusem w mistycznej komunii, przylgnęła we wszystkim do Jego woli pozwalając się przemienić Duchowi w żywą pamiątkę Jego miłosiernej miłości. Jej postawa charakteryzuje się jasnym i spójnym świadectwem życia konsekrowanego, naśladowaniem Jezusa ukrzyżowanego w doświadczeniu rad ewangelicznych.

redemptor.pl

drukuj