fot. o. Marek Raczkiewicz CSsR

Rzym: Obrady Fundacji Jana Pawła II

W Rzymie trwa spotkanie Prezesów Kół i Towarzystw Fundacji Jana Pawła II. Bierze w nim udział ok. 70 osób z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Obradom przewodniczy o. Krzysztof Wieliczko OSPPE.

Zjazd rozpoczął się od Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, której przewodniczył ks. abp Konrad Krajewski. Jałmużnik Papieski podkreślił fakt, że “dzisiaj celebrujemy na ciele Jana Pawła II”, który jest znakiem wierności Chrystusowi i Ewangelii. Zachęcił zebranych, aby zapytali się o swoją własność świętość, by mogli stać się żywą świątynią Boga.

Obrady rozpoczął ks. kard. Stanisław Ryłko, który przypomniał okoliczności powstania Fundacji Jana Pawła II oraz troskę polskiego papieża o formację młodzieży. Prezesi podzielili się następnie swoimi osiągnięciami oraz trudnościami. Jedną z nich jest bez wątpienia problem włączenia młodego pokolenia do Fundacji. Duże wrażenie zrobiła prezentacja działalności Fundacji Jana Pawła II w Indonezji, która cieszy się dużą popularnością w tym kraju. Po raz pierwszy głos zabrali na zjeździe prezesów byli i obecni stypendyści Fundacji. O swoich doświadczeniach mówił ksiądz biskup pomocniczy Dieceji Grodzieńskiej Józef Staniewski (Białoruś) oraz Jana Moricova, pierwsza profesor teologii z nominacji prezydenta Słowacji. Z kolei studenci Yaroslav z Ukrainy i Wioletta z Białorusi mówili o znaczenie stypendiów Fundacji dla wielu młodych osób z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Prezesi wiele uwagi poświęcili przyszłości Fundacji oraz określeniu istotnych elementów jej działalności.

Uczestnicy zjazdu mogli zwiedzić Rzym oraz Castel Gandolfo i jego ogrody. Uroczysta Msza św. w tutejszym Kościele Papieskim, której przewodniczył ks. bp Józef Staniewski, zakończyła zjazd Fundacji Jana Pawła II.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj