Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry!

Chciałbym krótko zatrzymać się na fragmencie z Dziejów Apostolskich, który czytamy w Liturgii trzeciej Niedzieli Wielkanocnej. Ten tekst odnosi się do pierwszego przepowiadania Apostołów w Jerozolimie, które napełniło miasto nowiną, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, zgodnie z Pismem, że był Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków. Najwyżsi kapłani i władze miasta próbowali zniszczyć w zarodku  wspólnotę wierzących w Chrystusa i wtrącili do więzienia Apostołów, nakazując im, aby nie nauczali w Jego imię. Lecz Piotr i Jedenastu powiedzieli: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, …  wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela … Dajemy temu świadectwo, my  i Duch Święty” (Dz 5,29 – 32). Wtedy kazali ubiczować Apostołów i jeszcze raz zabronili im przemawiać w imię Jezusa. A oni odchodzili „i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa” (w. 41).

Skąd pierwsi uczniowie mieli siłę, aby dawać takie świadectwo? I nie tylko: skąd pochodziła ich radość i odwaga głoszenia, pomimo przeszkód i przemocy?

Nie zapominajmy, że Apostołowie byli prostymi ludźmi, nie byli pisarzami, ani nauczycielami prawa, nie należeli do klasy kapłańskiej.

W jaki sposób mogli napełnić Jerozolimę ich nauczaniem, kiedy byli tak ograniczeni i prześladowani przez władze ? (Dz 5,28) To jest jasne, że tylko obecność Zmartwychwstałego z nimi i działanie Ducha Świętego
może to wyjaśnić. Ich wiara była oparta na doświadczeniu tak mocnym i osobistym Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że nie bali się niczego i nikogo, a nawet postrzegali prześladowanie jako zaszczyt, bo w ten sposób mogli iść śladami Jezusa, naśladować Go, i być do Niego podobnymi, dając o Nim świadectwo własnym życiem.

Ta historia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej mówi nam coś bardzo ważnego, co dotyczy Kościoła wszystkich czasów, także nas: kiedy człowiek naprawdę zna Jezusa Chrystusa i wierzy w Niego, doświadcza Jego obecności w swoim życiu i mocy Jego Zmartwychwstania, i już nie może nie przekazywać tego doświadczenia. A jeśli napotka na niezrozumienie lub na przeciwności, zachowuje się jak Jezus podczas Jego Męki: odpowiada z miłością i mocą prawdy.

Módlmy się razem modlitwą Regina Coeli i prośmy Maryję Najświętszą, aby Kościół na całym świecie głosił  śmiało i z odwagą Zmartwychwstanie Pana i dawał prawdziwe świadectwo znakami braterskiej miłości. Szczególnie módlmy się za chrześcijan, który cierpią prześladowania: aby odczuli żywą i pocieszającą obecność Zmartwychwstałego Pana.

 

Po modlitwie Regina Caeli Franciszek powiedział:

Wczoraj  w Wenecji został beatyfikowany ks. Luca Passi, kapłan z Bregamo żyjący w XIX wieku, założyciel Dzieło świeckich Świętej Doroty i Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Świętej Doroty. Bogu składajmy dzięki!

Dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca (Sacro Cuore). Tematem tegorocznego dnia jest „Nowe pokolenia naprzeciw atakom/napaściom”. Ten instytut / akademia narodzony z umysłu i serca Ojca Augustyna Gemelli i przy wielkim wsparciu ludu, przygotował tysiące młodych do bycia rzetelnymi, dobrze przygotowanymi obywatelami odpowiedzialnymi za wspólne dobro. Wzywam do wspierania tej Akademii by mogła również przyszłym pokoleniom przez wychodzenie naprzeciw wyzwaniom czasów współczesnych ofiarować doskonałą formację.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich dziś obecnych pielgrzymów, pochodzących z różnych krajów! Rodziny, grupy parafialne, wspólnoty, wszystkich młodych. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymkę z Siena-Colle  Val Di Elsa-Montalcino, z Arcybiskupem Buoncrisitiano. W szczególny sposób myślę o dziewczętach i chłopcach przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj