PAP/EPA

Papież o skutkach daru Ducha Świętego

Ojciec Święty Franciszek kontynuował dziś rozważania dotyczące sakramentu bierzmowania. Podczas audiencji generalnej Papież pochylił się nad skutkami, jakie dar Ducha Świętego sprawia w bierzmowanych. 

Biskup Rzymu wskazywał, że właściwością Ducha Świętego jest odwodzenie nas od skupiania się na naszym „ja”, aby nas otworzyć na „my” wspólnoty chrześcijańskiej, a także na dobro społeczeństwa, w którym żyjemy.

To, co otrzymujemy w darze od Boga, musi być dane innym, aby przynosiło owoce – mówił Papież. Wzywał też, do przekazywania Ewangelii słowami i uczynkami tym wszystkim, których spotykamy na naszej drodze.

Na zakończenie Ojciec Świętych pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Św. Piotra, w tym Polaków.

– Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy braci i siostry, przybyliście w pielgrzymce do grobów apostołów Piotra i Pawła. Ich świadectwo uczy nas, że ewangelicznymi błogosławieństwami możemy żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości, egoizmu, lenistwa, czy pychy. Pozwólcie się prowadzić jego mocy, abyście i wy byli błogosławionymi posłańcami Chrystusowej dobrej nowiny. Niech Pan wam błogosławi – powiedział papież Franciszek.

Audiencja generalna Papieża jest dostępna w całości [tutaj].

 

RIRM

drukuj