fot. PAP/EPA

Papież: Nawrócenie powinno się dokonywać całym sercem

Dziś środa Popielcowa, która rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post. To czas pokuty i nawrócenia, które jak podkreślał Ojciec Święty Franciszek w czasie Eucharystii sprawowanej w Bazylice św. Sabiny w Rzymie, powinno dokonywać się całym sercem i jest wezwaniem skierowanym do wszystkich.

Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim to przede wszystkim czas przygotowań, m.in. poprzez rekolekcje i spowiedź, do największych chrześcijańskich świąt – Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Świąt Wielkanocnych.

Jako lud Boży rozpoczynamy dzisiaj pielgrzymkę wielkopostną, tego okresu, w którym staramy się bardziej zjednoczyć z Panem Jezusem Chrystusem, aby dzielić tajemnicę Jego męki i zmartwychwstania – powiedział Ojciec Święty podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice św. Sabiny w Rzymie.

W homilii Papież podkreślał, że nawrócenie powinno dokonywać się całym sercem i jest wezwaniem skierowanym do wszystkich.

W Środę Popielcową w czasie Eucharystii dokonuje się obrzędu posypania głów popiołem. Dokonując tego gestu celebrans wypowiada słowa „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub powtarza wezwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Obie te formuły, jak podkreślał Papież, są przypomnieniem prawdy ludzkiej egzystencji.

– Jesteśmy ograniczonymi stworzeniami, grzesznikami nieustannie potrzebującymi pokuty i nawrócenia. Jak ważne jest, aby słuchać i zaakceptować to przypomnienie w naszych czasach! Wezwanie do nawrócenia jest zatem bodźcem do powrotu, tak jak uczynił to syn z przypowieści, w ramiona Boga, Ojca czułego i miłosiernego, zaufania Jemu i powierzenia się Jemu – powiedział Papież.

Przed południem Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na Audiencji Generalnej. W czasie katechezy Papież apelował o ponowne odkrycie piękna braterstwa, jako koniecznego warunku prawdziwej wolności i równości. Papież kontynuując cykl katechez o rodzinie, po omówieniu roli matki, ojca i dzieci, podkreślił dziś znaczenie posiadania kochających nas braci i sióstr. W słowach skierowanych do Polaków Ojciec Święty mówił o umacnianiu więzi braterskich.

– W duchu dzisiejszej katechezy zachęcam was wszystkich raz jeszcze, byście pamiętali, że rodzina, wspólnoty osób złączonych przyjaźnią, parafie, środowiska pracy, to ważne miejsca umacniania braterskich więzi. Bogactwo waszych przyjaźni, dobre wzajemne relacje z ludźmi i troska o bliźnich, niech tak promieniują na innych, by dzięki waszemu doświadczeniu wzrastali w duchu ewangelicznej miłości, poświęcenia i solidarności z braćmi – powiedział Ojciec Święty do Polaków.

Na zakończenie audiencji Papież zaapelował o modlitwę w intencji zaprzestania działań wojennych na Ukrainie oraz w intencji chrześcijan prześladowanych za wiarę. W tym kontekście wspomniał o Egipcjanach, którzy zostali brutalnie zamordowani przez islamistów tylko dlatego, że byli chrześcijanami.

TV Trwam News

drukuj