fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Wszystko jest łaską, wszystko jest darem Boga

Wszystko jest łaską, wszystko jest darem Boga i Jego miłości do naspowiedział w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty Franciszek. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Papież przypomniał, że Anioł Gabriel nazywa Maryję: „Pełną łaski” – w niej nie ma miejsca dla grzechu, ponieważ Bóg wybierając Ją na matkę Jezusa zachował Ją od grzechu pierworodnego. Ojciec Święty przypomniał też, że Maryja odpowiedziała na łaskę i jej zawierzyła, mówiąc: „niech Mi się stanie według Twego Słowa”.

Także my jesteśmy wezwani do słuchania Boga, który do nas mówi i przyjęcia Jego woli; według logiki Ewangelii nic nie jest bardziej skuteczne i owocne,  jak wysłuchanie i przyjęcie Słowa Pana! Które przychodzi z Ewangelii, Biblii. Pan mówi do nas zawsze. Postawa Maryi z Nazaretu ukazuje nam, że byt uprzedza czyn,  i że trzeba pozwolić Bogu działać,  aby być naprawdę takim, jakimi On nas pragnie mieć – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Papież powiedział, że tak jak Maryja została pozdrowiona przez św. Elżbietę jako „błogosławiona między niewiastami”, tak i my jesteśmy „wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani”.

Ojciec Święty wyjaśnił, że Maryja została zachowana od grzechu, a my jesteśmy zbawieni przez Chrzest i przez wiarę. Dodał, że wobec miłości, miłosierdzia, łaski Bożej rozlanej w naszych sercach, jest tylko jedna konsekwencja: darmowość.

Nikt nie może kupić zbawienia. Zbawienie jest darmowym darem Pana, darmowym darem, że Pan w nas wstępuje i w nas mieszka. Tak,  jak darmo otrzymaliśmy tak też jesteśmy wezwani,  by darmo dawać (por Mt 10,8); na wzór Maryi, która zaraz po przyjęciu zwiastowania anioła poszłaby dzielić dar płodności z kuzynką Elżbietą. Bo, jeśli wszystko zostało nam dane,  to wszystko powinno być oddane innym. W jaki sposób? Pozwalając,  by Duch Święty uczynił nas darem dla innych – podkreślił papież Franciszek.

Ojciec Święty Franciszek zachęcił do wspólnej jedności duchowej, podczas, gdy dziś o godz. 16.00 będzie oddawał cześć Niepokalanej na pl. Hiszpańskim w Rzymie. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj