EWANGELIA

III Niedziela Wielkanocna Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:  Byli razem Szymon Piotr,