fot. PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek: chrześcijaństwo jest poszukiwaniem Boga względem nas

Chrześcijaństwo to poszukiwanie Boga względem nas – wskazał Ojciec Święty. Papież Franciszek w cotygodniowej katechezie kontynuował wątek nadziei chrześcijańskiej. Dziś zatrzymał się na Osobie Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest naszą nadzieją.

Ojciec Święty zaznaczył, że wiara rodzi się ze zmartwychwstania. Powtórzył za św. Pawłem, że gdyby Chrystus nie powstał z martwych, to mielibyśmy w Nim wzór najwyższego poświęcenia, ale nie mogłoby to rodzić naszej wiary.

Biskup Rzymu zwrócił też uwagę na historię nawrócenia św. Pawła. Wskazał w tym kontekście, czym jest chrześcijaństwo.

– Chrześcijaństwo jest nie tyle naszym poszukiwaniem wobec Boga, poszukiwaniem doprawdy nieokreślonym, ile raczej poszukiwaniem Boga względem nas. Jezus nas ujął, Jezus nas pochwycił, Jezus nas pozyskał, aby już nas nie opuścić. Chrześcijaństwo jest łaską, chrześcijaństwo jest zaskoczeniem i dlatego zakłada serce zdolne do zadziwienia – zaznaczył papież Franciszek.

Papież Franciszek pozdrowił też pielgrzymów z Polski.

– Pozdrawiam polskich pielgrzymów! Bracia i siostry! Apostoł Paweł woła: „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”. W tych dniach paschalnych niesiemy w sercu to wołanie. Pełni nadziei idźmy do naszych braci. Z pokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus Zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy –  mówił Ojciec Święty.

RIRM

drukuj