fot. episkopat.pl

Odczytanie deklaracji ws. zbrodni na Wołyniu

We wszystkich kościołach greckokatolickich na Ukrainie zostanie dziś odczytany tekst deklaracji, którą 28 czerwca br. w Warszawie podpisali przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na Ukrainie i w Polsce.

W deklaracji napisani, że ofiarami zbrodni i czystek etnicznych na Wołyniu stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. Ofiara ich życia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszczenie grzechów i przebaczenie, a także o łaskę stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi.

TREŚĆ DEKLARACJI 

Odczytanie deklaracji w kościołach w Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pozostawił decyzji biskupów diecezjalnych. Dziś w całym kraju do modlitwy wiernych będzie dodane wezwanie za ofiary wydarzeń na Wołyniu oraz za ich oprawców.

W drugą niedzielę lipca, 14 lipca, w katedrze łuckiej odbędzie się uroczystość żałobna w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej.

– Wielkim obowiązkiem naszego Kościoła jest otoczenie czcią tych wszystkich, którzy oddali życie – mówi metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Ks. abp zapewnia też o staraniach, by ci, których kości rozrzucone są na ziemi wołyńskiej doczekali się godnego i chrześcijańskiego pochówku. Modlitwę w intencji ofiar w tym dniu zanosić będą również wierni Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Na uroczystościach w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej będziemy się modlić za zamordowanych; będziemy też prosić o darowanie win tym, którzy podnieśli rękę na brata oraz o pokojowe współistnienie narodu polskiego i ukraińskiego – napisał w przesłaniu ks. biskup polowy WP Józef Guzdek.

Ks. bp Józef Guzdek zarządził, aby 11 lipca br. „we wszystkich kościołach garnizonowych księża kapelani odprawili Msze św. w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej oraz razem z wiernymi odśpiewali +Suplikacje+”.

„Tego samego dnia o godz. 12.00 uderzmy w dzwony, aby w ten sposób wezwać wszystkich do modlitwy i refleksji” – wezwał bp polowy w przekazanym przesłaniu w związku z 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej.

Mija 70 lat od +krwawej niedzieli+, kiedy nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli zaplanowaną i przeprowadzoną na szeroką skalę eksterminację polskiej ludności na tzw. Kresach – powiedział ks. bp.

– Zginęły wówczas dziesiątki tysięcy naszych rodaków. Zrównano z ziemią i spalono wiele kościołów oraz zagród, a nawet całe wioski, po których zostały tylko zgliszcza. Rana zadana przed siedemdziesięciu laty nadal krwawi i boli. Szczególnie bolesne jest to, że przez wiele lat usiłowano zabić pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej” – napisał ks. biskup polowy WP.

Ks. bp polowy WP udzielił pasterskiego błogosławieństwa „wszystkim, którzy włączą się w uroczystości 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej, aby modlić się w intencji ofiar oraz prosić o wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie pomiędzy narodem polskim i ukraińskim”.

KEP/PAP

drukuj