fot. archwwa.pl

Na Jasną Górę ruszyła 38. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna

Ponad 2 tys. młodych ludzi – głównie uczniów, studentów i harcerzy – wyruszyło w niedzielę rano na Jasną Górę w 38. w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. Przed wymarszem metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz prosił pielgrzymów o modlitwę o powołania kapłańskie.

Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia. Jak informują organizatorzy, do Częstochowy dotrze ok. 3,5 tys. młodych – co roku część pielgrzymów dołącza do WAPM na trasie.

Przed rozpoczęciem pielgrzymki Mszę św. dla pątników w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu odprawił ks. kard. Kazimierz Nycz. Nawiązując do tegorocznego hasła pielgrzymki – „Niech zstąpi Duch Twój” – ks. kard. Nycz przypomniał, że przywołuje ono słowa wypowiedziane na pl. Zwycięstwa – dziś pl. Piłsudskiego – przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r.

„Papież niedługo po swoim wyborze (…) wołał +Niech zstąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziem+” – powiedział metropolita warszawski.

Jak podkreślił, w 1979 r. Papież modlił się nie tylko o odnowę świata i Kościoła, ale przede wszystkim Polski, która wówczas „tej odnowy bardzo potrzebowała”.

„Myślę, że to zawierzenie jest także dzisiaj potrzebne. (…) Spróbujcie podczas tej pielgrzymki zawęzić je jeszcze bardziej i powiedzieć: +niech odnowi moje oblicze, niech odnowi moje serce, niech odnowi moje życie+ (…). Bo nie zmieni się Polska, nie zmieni się Europa i nie zmieni się świat, jeżeli najpierw nie zmieni się każdy z nas” – mówił duchowny.

Zdaniem ks. kard. Kazimierza Nycza, hasło to przywołuje pielgrzymowanie, którego uczył Jan Paweł II.

„Uczył nas tego pielgrzymowania wtedy – i robią to także jego następcy, ale pozostaje ono jego dziełem – kiedy on przyjeżdżał do młodych, zwłaszcza na Światowe Dni Młodzieży, i gromadził ich wokół ołtarza, gromadził ich wokół Eucharystii, a dopiero na drugim miejscu gromadził ich wokół siebie” – zaznaczył ksiądz Kardynał.

Przypomniał, że hasło przywołuje także 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Papieża.

„Pamiętnego października 1978 r., 40 lat temu – kiedy po ludzku zupełnie niespodziewanie, a zapisane to było w planach Bożych, w Jego zamiarach i Bożej Opatrzności – został wybrany na Papieża ks. kard. Wojtyła i stał się pasterzem, który prowadził lud pielgrzymujący przez prawie 27 lat” – powiedział ks. kard. Nycz.

Dodał, że hasło przypomina też temat tegorocznego roku duszpasterskiego.

„Kiedy przywołujemy Ducha Świętego, kiedy chcemy Duchem Świętym żyć, kiedy chcemy – zwłaszcza wy, młodzi – pozwolić Duchowi Świętemu się prowadzić. Bo kiedy mówimy: +Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi+, to czy zstąpi, to nie od nas zależy. Ale to, czy odnowi, zależy już od nas także. Na ile się otworzymy, na ile przyjmiemy to dotknięcie” – podkreślił ks. kard. Kazimierz Nycz.

Zaznaczył, że pątnikom powierza sprawy Kościoła i Ojczyzny, „czasem trudne, czasem bolesne”. „A także sprawy naszej archidiecezji, a wśród tych spraw jedną szczególnie: to, żeby się odnawiało pokolenie kapłanów. A będzie się odnawiać pokolenie kapłanów, pokolenie domów zakonnych, zakonnic, wtedy, kiedy będą przychodzić do seminariów, od nowicjatów męskich i żeńskich, nowi młodzi ludzie przygotowani i wykształceni w imię słów, które mówi do nich Chrystus: +Pójdź za mną+”.

Zdaniem ks. kard. Kazimierza Nycza, w dzisiejszym świecie wielu propozycji młodym jest o trudniej usłyszeć głos powołania.

„A więc módlcie się o powołania podczas tej pielgrzymki, powołania kapłańskie i zakonne” – zaapelował.

Jak zaznaczył metropolita warszawski, każda pielgrzymka wiąże się z podjęciem trudu, wysiłku i ofiary. Jednak – jak podkreślił – nawet ten trud, nawet upał, nie usprawiedliwiają narzekania.

„Mam nadzieję, że nie będzie to nigdy pielgrzymka szemrających ludzi(…). Bądźcie pogodni, bądźcie radośni; wiem, że tacy jesteście. Bo także tą pogodą, radością, otwarciem na innych ludzi, których będziecie spotykać, dajecie świadectwo, wychodzicie jakby na zewnątrz z tym, co się nazywa głoszeniem Ewangelii i dawaniem świadectwa waszego życia” – podkreślił ks. kard. Kazimierz Nycz.

Młodzież akademicka i szkół średnich Archidiecezji Warszawskiej od 1981 r. pielgrzymuje na Jasną Górę historycznym szlakiem sanktuariów i miejsc związanych z przeżyciami religijnymi. Trasa akademickiej pielgrzymki to ok. 300 kilometrów – codziennie ok. 35-40 km w 5-6 etapach. W WAPM idzie 18 grup, w tym jedna grupa wojska. Pielgrzymka przemierza szlak przez 52 parafie, 5 diecezji i zatrzymuje się w ok. 132 wsiach. Droga wiedzie szlakiem staropolskich sanktuariów m.in: przez Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Smardzewice, a tuż przed Jasną Górą – Mstów i Przeprośną Górkę.

PAP/RIRM

drukuj