Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

24 marca Góra Kalwaria przeistoczy się w Nową Jerozolimę, a na jej ulicach odegrane zostanie Misterium Męki Pańskiej. Inicjatywa będzie publicznym hołdem dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego oraz duchowym przygotowaniem do Wielkiego Tygodnia Meki Pańskiej.

Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 15.00 na rynku w Górze Kalwarii.

Widowisko zapoczątkuje scena historyczna, odwołująca się do tradycji wpisywania wyroku wydanego na Jezusa do akt miejskich – odczytany zostanie „Dekret Piłata”, pochodzący z 1761 roku.

Następnie kilkudziesięciu mieszkańców miasta i okolic w strojach jerozolimskiego ludu i dostojników, rzymskich panów i żołnierzy odegra wielkopiątkowe wydarzenia poczynając od zaparcia się Piotra i sądu Piłata nad Jezusem, poprzez Drogę Krzyżową – spotkanie Jezusa z Matką, scenę Szymona Cyrenejczyka, Weroniki, płaczących niewiast, kuszenie Judasza – aż do Ukrzyżowania.

Zabrzmią pieśni, autorstwa poety i pieśniarza Jacka Kowalskiego, napisane specjalnie dla Misterium. Stroje, dekoracje i rekwizyty zostały wykonane podczas wielotygodniowych przygotowań własnymi siłami Bractwa Misterium Męki Pańskiej.

Tradycja ta została zapoczątkowana w XVII wieku, kiedy to Góra Kalwaria była najważniejszym sanktuarium pasyjnym na terenie Mazowsza. Wówczas na pobliskich Mariankach żył i nauczał św. o. Stanisław Papczyński, założyciel zakonu marianów i wielki czciciel Chrystusa cierpiącego.

RIRM

drukuj