fot. flickr.com

Ks. prof. H. Witczyk: Wspólne czytanie Pisma Świętego może nam pomóc w pogłębianiu wspólnoty narodowej

Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II wyjaśnił skąd wziął się pomysł na pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który odbędzie się 30 kwietnia.

– Pomysł narodził się w kontekście obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Przeżywaliśmy przepiękne ceremonie liturgiczne, połączone ze Zgromadzeniem Narodowym, które miało miejsce w Poznaniu dla uczczenia historycznej rocznicy, ale wydało się, że po prostu należy też tę tajemnicę chrztu przeżyć znacznie głębiej, poprzez zanurzenie w słowie Pisma Świętego. Musimy pamiętać, że chrzest oznacza zanurzenie w misterium Chrystusa, które dokonuje się przede wszystkim poprzez nasze jak najgłębsze zanurzenie w prawdę Ewangelii – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk.

Duchowny podkreślił, że teksty Nowego Testamentu odsłaniają przed nami całą głębię tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

– Chrzest oznacza przecież nasze zanurzenie z Chrystusem w śmierci po to, aby powstać do nowego życia, ale żeby to nowe życie w Komunii z Chrystusem Zmartwychwstałym prowadzić, trzeba jak najlepiej znać Ewangelię. Nie chodzi tylko o wiedzę intelektualną, ale o medytację, o odbieranie słów Nowego Testamentu, jako orędzia, które osobiście Pan Bóg dzisiaj do mnie kieruje – wskazał wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. prof. Henryk Witczyk zauważył również, jak ważna jest inicjatywa pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, w którą zaangażowało się wiele ludzi otwartych na chrześcijańską kulturę.

– Takie wspólne narodowe czytanie księgi, która wszystkich nas łączy jako ochrzczonych, może tylko nam pomóc w pogłębianiu wspólnoty narodowej wokół najważniejszych prawd dotyczących naszego życia na ziemi, ale i życia wiecznego, do którego jesteśmy powołani przez sakrament chrztu – powiedział przewodniczący Dzieła Biblijnego.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj