Ks. prof. Bortkiewicz: Ojciec św. będzie bronił małżeństwa

Bezkompromisowa obrona sakramentu małżeństwa i świętości życia człowieka, będą z pewnością stanowiły priorytety pontyfikatu Ojca św. Franciszka – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Papież Franciszek już jako biskup, a później kardynał dał się poznać jako odważny i bezkompromisowy promotor rodziny – dodał.

Jednoznaczna i pełna troski o wartość nierozerwalnego i uświęconego sakramentem związku kobiety i mężczyzny postawa, jak również stanowcza obrona życia dzieci poczętych z pewnością znajdą wyraz w tym pontyfikacie.

Ojciec św. Franciszek stoi na straży prawdy Chrystusowej dotyczącej małżeństwa – zaznaczał  ks. prof. Bortkiewicz.

Myślę, że rzeczywiście możemy spodziewać się od Ojca św. Franciszka tej bezkompromisowej obrony – najpierw kształtu miłości, a także ukonkretnienia tego kształtu w instytucji małżeństwa. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia to bezpardonowy atak, walka kultur, walka cywilizacji, która godzi w miłość małżeńską, w instytucję małżeństwa i w instytucję rodziny. Dotychczasowe poczynania ks. kard. Bergoglio pokazują, że stoi on po prostu na straży Ewangelii, na straży prawdy Chrystusowej dotyczącej małżeństwa. Mamy szczęście, że możemy się tej bezkompromisowości spodziewać – zwracał uwagę ks. prof. Bortkiewicz.

Ks. kard. Jorge Mario Bergoglio jako prymas Argentyny i metropolita Buenos Aires, w liście skierowanym do sióstr karmelitanek w 2010 r. czyli niedługo przed zatwierdzeniem godzącej w rodzinę, skrajnie lewicowej ustawy legalizującej homo-układy i dopuszczającej adopcje dzieci przez takie pary – wprost nazywał projekt „działaniem diabła”.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz akcentuje, że na pewno Ojciec św. Franciszek w swoim pontyfikacie położy mocny akcent na instytucję małżeństwa.

Każdy Papież, który jest wybrany przez Ducha Świętego w Kościele jest człowiekiem głębokiej wiary i jest człowiekiem wierności Prawdzie Chrystusowej. Dlatego tutaj nie mogło być sensacji. Akcent na tę miłość małżeńską, instytucję małżeństwa na pewno będzie w tym pontyfikacie mocno położony i jestem tego pewien i z tego już się w jakiś sposób cieszę – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

RIRM

drukuj