fot. Lech Kowalewski

Ks. abp V. Paglia: Referendum w Irlandii skłania, by bardziej bronić życia

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia ksiądz arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział w sobotę, że wynik referendum w Irlandii, gdzie większość jego uczestników opowiedziała się za prawem do tzw. aborcji, nakłania do tego, by jeszcze bardziej bronić życia.

Przedstawiciel Watykanu oświadczył: „To nie jest żadne zwycięstwo do wiwatowania, a tym bardziej powód do radości, bo wszystko, co w jakiś sposób sprzyja brudnym interesom śmierci, nie budzi zadowolenia”.

„Oto dlaczego również ten przełom w Irlandii musi nas skłonić jeszcze bardziej nie tylko do obrony życia, ale i do jego krzewienia, wspierania poprzez tworzenie warunków do tego, by nie dochodziło do dramatycznych decyzji” – stwierdził ks. abp Vincenzo Paglia. Dodał następnie: „Bo zawsze dramatem jest przerwanie życia, tak jak zawsze dramatem powinien być każdy przypadek, gdy życie, także narodzone, jest niszczone, upokarzane, łamane”.

Duchowny przypomniał, że błogosławiony ksiądz arcybiskup Oscar Romero z Salwadoru, który zostanie wkrótce świętym, mówił: „Sobór Watykański II prosi każdego z nas, byśmy stali się męczennikami, czyli byśmy dawali życie, a nie je odbierali”.

Ks. abp Vincenzo Paglia zauważył: „Matka jest męczennikiem, bo daje życie”.

„Dziś w świecie, w którym z taką łatwością wspomaga się brudne dzieło śmierci, ja cieszyłbym się raczej za każdym razem, gdy życie jest chronione, wspomagane i promowane. Bo tego faktycznie potrzebuje cały świat” – ocenił przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.

PAP/RIRM

drukuj