fot. twitter.com/EpiskopatNews

Ks. abp S. Gądecki: Wiedza naukowa, choć ważna, sama w sobie nie wystarcza

Wiedza naukowa, choć niezwykle ważna dla człowieka, sama w sobie nie wystarcza – mówił w Poznaniu ks. abp Stanisław Gądecki. Dodał, że człowiek potrzebuje wiary – „nadziei, solidnego fundamentu, które pomogłyby nam żyć z sensem także w czasach kryzysu”.

Metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki w homilii w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, podkreślił, że celem tego święta, jak i przechodzących z tej okazji w całym kraju procesji jest demonstracja wiary, tak, „aby świat uwierzył”.

Jak mówił duchowny, aby zrozumieć poprawnie to wezwanie należy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czym jest świat w rozumieniu biblijnym, gdzie – jak wskazywał – świat „to coś więcej, niż tylko nieożywiony kosmos”.

Przewodniczący KEP mówił, że definicja świata wywodząca się z Biblii to nie tylko wszechświat stworzony przez Boga, ale też ziemia, ludzkość, jak i ludzie „poddani szatanowi”, czyli – jak tłumaczył ks. abp Gądecki – trwający w błędzie i złości, którzy są obojętni na Prawdę.

„Ludzie ci nie tylko nie poznają Prawdy w sensie intelektualnym, ale przede wszystkim nie doświadczają Jej. Nie widzą ani nie znają Ducha Prawdy. Sprzeciwiają się Bogu i nienawidzą Chrystusa” – mówił.

Dodał jednak, że „świat niewiary to nie jest wyłącznie świat ateizmu, czy bałwochwalstwa. Jest to także nasz świat, świat ludzi wierzących, którzy pogrążeni są w złu”.

„Przypominanie o tych sprawach jest dzisiaj konieczne także z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy. We współczesnej kulturze często występuje tendencja do przyjmowania za jedyną prawdę tej, która jest związana z techniką i nauką. Prawdziwe – uważamy – jest tylko to, co człowiek potraf doświadczyć i zmierzyć. Tylko to, co jest widzialne i dotykalne” – podkreślił ks. abp Gądecki.

„Dzisiaj wydaje się, że jedyną prawdą pewną jest tzw. prawda naukowa, którą możemy się podzielić z innymi. (…) Tymczasem wiedza naukowa, choć niezwykle ważna dla życia człowieka, sama w sobie nie wystarcza. Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu, nadziei, solidnego fundamentu, które pomogłyby nam żyć z sensem także w czasach kryzysu, w ciemnościach, w trudnościach związanych z codziennymi problemami. A to właśnie daje nam wiara” – dodał.

Ksiądz arcybiskup tłumaczył, że wiara „jest ufnym zawierzeniem Bogu, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z nauki”.

„Wiara nie jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga. Ona jest aktem, przez który – w sposób wolny – powierzam się Bogu, który mnie kocha. Na Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży ukazuje nam, jak daleko posuwa się ta miłość – aż do daru z siebie, aż do całkowitej ofiary. Wiara jest uwierzeniem w tę miłość Boga, która nie słabnie w obliczu niegodziwości człowieka, w obliczu zła i śmierci, ale jest zdolna do przekształcania wszelkiej formy zniewolenia, dając możliwość zbawienia” – wskazał duchowny.

W swojej homilii ks. abp Gądecki nawiązał także do przyszłorocznego jubileuszu ustanowienia w Poznaniu pierwszego w Polsce biskupstwa, które powstało dwa lata po chrzcie Mieszka I w 966 roku.

„W 968 roku ustanowiono dla Poznania pierwsze w Polsce biskupstwo, obejmujące całe państwo. Zrodziły się początki Kościoła Poznańskiego zależnego wprost od Stolicy Apostolskiej. Wtedy też przybył do Poznania – ustanowiony przez papieża Jana XIII – biskup Jordan, pierwszy biskup poznański, który zapoczątkował historię hierarchii kościelnej w naszej Ojczyźnie. Biskupstwo to miało charakter misyjny, obejmując zasięgiem swego działania teren całego ówczesnego państwa polskiego” – podkreślił duchowny.

Ksiądz arcybiskup przypomniał także uroczystości związane z tym jubileuszem, jakie odbywały się w 1968 roku. Przytoczył również słowa św. Jana Pawła II, który wówczas jeszcze jako kardynał w swoim liście z tej okazji pisał: „Millennium Archidiecezji Poznańskiej jest prawdziwie radosną nowiną dla całego Kościoła w Polsce. Poznaniowi bowiem zawdzięczamy to, że +Polonia cepit habere episcopum+ (Polska zaczęła posiadać biskupa – PAP), co jest dla Kościoła w Polsce faktem historycznym najwyższej wagi”.

„My dzisiaj, podążając w procesji Bożego Ciała, dajemy wyraz tej wierze, która została nam przekazana – począwszy od czasów biskupa Jordana – przez ten wielki ponad tysiącletni łańcuch dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie. Jesteśmy integralną częścią tego ciągu dziejów, i podobnie jak nasi przodkowie tak i my chcemy przekazywać dalej tę wiarę, +aby świat uwierzył+” – zaznaczył ks. abp Gądecki.

W trakcie uroczystości metropolita przedstawił także nowych, wyświęconych w ostatnich dniach kapłanów archidiecezji poznańskiej.

Centralną procesję eucharystyczną w Poznaniu, zakończoną na placu katedralnym na Ostrowie Tumskim, poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Gądeckiego w kościele Bożego Ciała.

Według przekazów historia kościoła Bożego Ciała w Poznaniu rozpoczęła się w 1399 roku, kiedy to doszło do wykradzenia Hostii z kościoła OO. Dominikanów, następnie ich sprofanowania i porzucenia na nadwarciańskich łąkach. Na miejscu znalezienia Najświętszego Sakramentu wybudowano drewnianą kaplicę.

Kościół ufundował w 1406 roku król Władysław Jagiełło. Po wygranej bitwie pod Grunwaldem miał pielgrzymować pieszo do tej świątyni. Od lat z tego właśnie kościoła wyrusza centralna, poznańska procesja eucharystyczna.

PAP/RIRM

drukuj