Krwiobieg miłości

Konferencja Episkopatu Polski zachęca wiernych, aby deklarowali wolę przekazania po śmierci swoich narządów do przeszczepu. „Decyzja oddania własnego narządu, np. nerki, czy zgoda na pobranie organów z ciała zmarłej bliskiej osoby nie jest łatwa. Jednak od tej decyzji często zależy uratowanie czyjegoś życia”, napisali księża biskupi w specjalnym Słowie w sprawie przeszczepiania narządów pt. „Nadprzyrodzony krwiobieg miłości”. Zostanie ono odczytane w kościołach w niedzielę, 23 września br.Przypominając przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mt 22, 34-40), Episkopat Polski podkreśla, że dla uczniów Chrystusa zawsze było ono naczelną normą postępowania w relacjach międzyludzkich. Zwraca uwagę, że bezcenną formą spieszenia z pomocą drugiemu człowiekowi jest ratowanie zagrożonego życia, co wiąże się z gotowością do poświęcenia nawet swojego życia. Jako heroiczny przykład takiej postawy wskazuje św. Maksymiliana Marię Kolbego, który oddał swoje życie za drugiego człowieka w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Episkopat zwraca następnie uwagę, że w naszych czasach pojawiły się niespotykane dotąd możliwości ratowania zagrożonego życia ludzkiego. Dzięki osiągnięciom w dziedzinie medycyny i techniki stało się możliwe ratowanie życia przez przeszczepianie organów ludzkich. Episkopat Polski przypomina tu nauczanie Sługi Bożego Jana Pawła II, który w encyklice „Evangelium vitae” napisał, że na heroizm naszej codzienności „składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.

Księża biskupi w tym kontekście przypominają, że ponad milion ludzi na świecie, a kilkanaście tysięcy w Polsce, żyje dziś dzięki temu, że ktoś wielkodusznie wyraził zgodę na pobranie jego organów (nerki, serca, wątroby) w sytuacji, gdy nastąpiła gwałtowna śmierć na skutek wypadku. „Uratowani w taki sposób pacjenci wyznają, że w duchu wdzięczności modlą się codziennie za dusze swoich dawców”, stwierdzają pasterze Kościoła w Polsce, zauważając jednocześnie, że bez możliwości pozyskiwania organów medycyna transplantacyjna nie może pomagać ludziom chorym. Przypominając o obowiązującej zawsze zasadzie obrony życia – zarówno dawcy, jak i biorcy – Episkopat Polski podkreśla, że przeszczepy popiera Kościół katolicki, który swoje stanowisko w tej sprawie wyraża nie tylko w nauczaniu Ojca Świętego, ale również w kolegialnych wypowiedziach biskupów. „W swoim nauczaniu Kościół podkreśla, że ciału zmarłego człowieka należy się szacunek, pobranie zaś narządu po śmierci człowieka nie narusza jego godności ani żadnych praw osoby ludzkiej. Według aktualnego stanu wiedzy medycznej, podstawą do stwierdzenia śmierci człowieka jest ustanie wszelkiej aktywności mózgowej. Jednocześnie Kościół apeluje, aby w rozwiązywaniu tego doniosłego problemu były respektowane normy etyczne i medyczne”, czytamy w Słowie.

Na zakończenie księża biskupi przypominają, że 1 października rozpocznie się w Polsce 62. Tydzień Miłosierdzia, który będzie przebiegał pod hasłem „Przywracajmy nadzieję potrzebującym”. „Niech ten tegoroczny Tydzień uwrażliwi nas w sposób szczególny na sprawę darowania naszych organów, by ratować życie innych”, stwierdzają.

SJ

drukuj