ks. Marcin Gołębiewski

Kanoniczne objęcie Diecezji Drohiczyńskiej przez ks. bpa Piotra Sawczuka

Hymnem do Ducha Świętego rozpoczęła się uroczystość Kanonicznego objęcia Diecezji Drohiczyńskiej prze ks. bpa Piotra Sawczuka. Wydarzenie miało miejsce 19 lipca 2019 r. o 12.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Dotychczasowy Administrator Apostolski Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus przekazał on nowemu Biskupowi Drohiczyńskiemu pamiątkowy kielich mszalny, krzyż drohiczyński oraz protokół o stanie Diecezji Drohiczyńskiej. Wyraził radość z powodu wyboru ks. bpa Piotra Sawczuka na urząd biskupa drohiczyńskiego oraz zapewnił o wsparciu duchowym i modlitewnym. „Ze swej strony, po ustąpieniu z urzędu, serdecznie gratuluję i zapewniam, że pragnę być przydatny przez modlitwę i mimo że jest to oczywiste, zachować status biskupa emeryta, będąc obecnym, niewidocznym i w pełni posłusznym, zostawiając Tobie Księże Biskupie, mojemu następcy, całkowite kierowanie Kościołem Drohiczyńskim” – powiedział.

W obecności Kolegium Konsultorów, ks. bpa Tadeusza Pikusa, ks. bpa Antoniego Dydycza, duchowieństwa oraz alumnów WSD ks. bp Piotr Sawczuk złożył Wyznanie Wiary. Po odczytaniu Bulli nominacyjnej oraz protokołu podpisy pod stosownymi dokumentami złożyli: nowy Biskup Drohiczyński ks. bp Piotr Sawczuk, ks. bp Tadeusz Pikus, członkowie Kolegium Konsultorów, Kanclerz Kurii ks. prał. Zbigniew Rostkowski oraz Rektor WSD ks. prał Tadeusz Syczewski.

Ks. bp Piotr Sawczuk zwrócił uwagę na treść oraz zwroty zawarte w Bulli nominacyjnej. „Taka jest wola Jezusa Chrystusa, żeby Apostołowie z Piotrem na czele, a potem ich następcy, kontynuowali dzieło zapoczątkowane przez Pana Jezusa i cały czas działali Jego mocą i w oparci o te łaskę, która towarzyszy całej drodze Kościoła. Za tymi zwrotami wierzę, ze stoi Duch Święty, że taka jest wola Pana Boga, żebym tutaj przyszedł do Drohiczyna i podjął te zadania związane z wypełnianiem misji pasterskiej, przewodzenia miejscowemu Kościołowi” – powiedział. “Wiem, ze Kościół Drohiczyński ma za sobą piękna historię wierności wobec Pana Boga i takiej ofiarnej służby ludziom, których od dziesiątków lat prowadzi do Pana Boga. Dzisiaj kanonicznie obejmuję posługę biskupa drohiczyńskiego. W jakiś sposób poczułem ciężar tej odpowiedzialności, który na moje barki został złożony. Z pozytywnym nastawiam, z wiarą i miłością chcę tę posługę pełnić” – dodał.

Na zakończenie ks. bp Piotr Sawczuk po raz pierwszy, jako nowy Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Ingres ks. bpa Piotra Sawczuka do Katedry w Drohiczynie odbędzie się w sobotę 20 lipca o godz. 11.00.

Treść Bulli nominacyjnej można przeczytać TUTAJ.


GALERIA
fot. ks. Marcin Gołębiewski

ks. Marcin Gołębiewski

drukuj