Ingres biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

Dziś w Święto Najświętszego Imienia Maryi, odbędzie się ingres biskupa Edwarda Janiaka do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Biskup kaliski zawierzy najpierw swą posługę i diecezję św. Józefowi. 

Uroczystości ingresowe rozpoczną się o godz. 16.00 w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dotychczasowy pasterz diecezji bp Stanisław Napierała, jego następca – bp Edward Janiak i nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore udadzą się przed cudowny obraz św. Józefa Kaliskiego, gdzie Biskup – Nominat dokona aktu zawierzenia diecezji i siebie św. Józefowi.

Sprzed sanktuarium św. Józefa wyruszy następnie procesja do katedry św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie rozpocznie się liturgia ingresu. Rozpocznie się od słów powitania administratora diecezji, potem nuncjusz apostolski odczyta pismo nominacyjne i przekaże je Biskupowi Kaliskiemu na znak łączności z Ojcem Świętym. Potem Biskup Kaliski otrzyma pastorał i zostanie wprowadzony na katedrę biskupią, gdzie przyjmie homagium. Biskup Edward Janiak będzie przewodniczył liturgii i wygłosi homilię.

Uroczystość Ingresu będzie transmitowana bezpośrednio w Radiu Maryja, diecezjalnym Radiu Rodzina oraz w TV TRWAM.

Biskup Edward Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Jako dewizę biskupią obrał slowa: „Oportet servire” – Trzeba, abym służył. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go 21 lipca 2012 r. nowym biskupem kaliskim.

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

 

RIRM/KEP

drukuj