PAP/EPA

Papież Franciszek: Droga służby to lekarstwo dla karierowiczów

Droga służby jest najskuteczniejszym antidotum na chorobę poszukiwania pierwszych miejsc, to lekarstwo dla karierowiczów mówił w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek.

Papież w swoim rozważaniu nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii według św. Mateusza. Opisuje on Jezusa, który koryguje ambicje uczniów pragnących zyskać przy Nim zaszczyty i naucza, że przełożeństwo jest służbą. Tym samym Chrystus zapowiada im udział w swej męce i prześladowaniach.

Jakby chciał powiedzieć: teraz idźcie za mną i nauczcie się drogi miłości „przynoszącej stratę”, a Ojciec Niebieski pomyśli o nagrodzie. Droga miłości zawsze „przynosi stratę”, bo miłowanie oznacza porzucenie egoizmu, zamknięcia w sobie, aby służyć innym – powiedział Ojciec Święty.

Droga służby jest „najskuteczniejszym antidotum na chorobę poszukiwania pierwszych miejsc”.

To lekarstwo dla karierowiczów, tego poszukiwania pierwszych miejsc, które zaraża wiele ludzkich sytuacji i nie oszczędza również chrześcijan, ludu Bożego, nawet hierarchii Kościoła – zaznaczył papież Franciszek.

Ojciec Święty zachęcał, byśmy przyjęli tę Ewangelię, jako wezwanie do nawrócenia.

Do świadczenia z odwagą i hojnością Kościoła, który pochyla się do stóp ostatnich, aby im służyć z miłością i prostotą. Niech Najświętsza Maryja Panna, która w pełni i pokornie była posłuszna woli Bożej, pomaga nam w radosnym naśladowaniu Jezusa na drodze służby – dodał papież Franciszek.

Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty udzielił wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa.

TV Trwam News/RIRM

drukuj