Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka 25.04.2018

Ewangelia oświeca kandydatów i pobudza do posłuszeństwa wiary: „Chrzest jest bowiem w szczególny sposób «sakramentem wiary», ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1236). A wiara jest powierzeniem siebie Panu Jezusowi, uznawanemu za „źródło wody […] ku życiu wiecznemu” (J 4,14), „światłość świata” (J 9,5), „życie i zmartwychwstanie” (J 11, 25), jak naucza droga, którą także dzisiaj przebywają katechumeni, będący już blisko przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Papież Franciszek: Jesteśmy chrześcijanami na tyle, na ile w naszych sercach pozwalamy żyć i działać Panu Jezusowi. Sakramentem, który zainicjował w nas to życie, jest chrzest święty

Na Placu Świętego Piotra podczas audiencji ogólnej Papież rozpoczął nowy cykl na temat życia chrześcijańskiego. Dziś mówił o znaczeniu sakramentu chrztu świętego. Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.