Papież: Nie troszczmy się wyłącznie o chleb materialny, ale pielęgnujmy relację z Jezusem Chrystusem – Chlebem Życia

Chrystus zachęca nas, abyśmy pamiętali o tym, że należy się troszczyć nie tylko o chleb materialny, ale – co ważniejsze – pielęgnować relację z Bogiem i umacniać naszą wiarę w Tego, który jest Chlebem Życia – mówił Ojciec Święty. Papież Franciszek podkreślał, że wiara w Chrystusa pozwala nam zaspokoić głód prawdy, sprawiedliwości i miłości oraz czynić dzieła Boże.