Papież Franciszek: Zamiast osądzać innych, musimy zbadać samych siebie

Ojciec Św. zachęcał nas dzisiaj abyśmy umieli rozpoznawać znaki obecności Boga, nawet w sytuacjach najbardziej niespodziewanych i nietypowych. Zamiast osądzać innych, powinniśmy najpierw przyjrzeć się samym sobie i zobaczyć, czy nie jesteśmy powodem zgorszenia – mówił papież. Zaapelował też o przezwyciężanie podziałów.

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 30.09.2018

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (por. Mk 9, 38-43.45.47-48) przedstawia nam jeden z tych bardzo pouczających szczegółów z życia Jezusa i Jego uczniów. Widzieli oni, że pewien człowiek, który nie należał do idących za Jezusem wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, a zatem chcieli mu zabronić. Jan z typowym dla młodych gorliwym entuzjazmem przedstawił sprawę Nauczycielowi starając się o Jego wsparcie; ale Jezus, wręcz przeciwnie, odpowiada: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (w. 39-40 ).

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z podopiecznymi dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Kościół – w katedrze p.w. św. Piotra i Pawła w Tallinie

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z podopiecznymi dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Kościół – w katedrze p.w. św. Piotra i Pawła w Tallinie